Tietoa taloushallinnosta

Kirjanpitolaki

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollinen ei tämän lain perusteella kuitenkaan ole julkisyhteisö eikä maatilatalouden harjoittaja. Osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö avoin yhtiö, yhdistys ja muu sellainen yhteisö sekä säätiö ovat kuitenkin aina kirjanpitovelvollisia ja niiden on soveltuvin osin noudatettava tämän lain säännöksiä. (Kirjanpitolaiki)

lisätietoa oikeusministeriön Finlex tietokannasta kirjanpitolaki

Yleistä taloushallinnosta

Yrityksen taloushallintoon sisältyy monia tärkeitä tehtäviä; laskutus, laskujen maksatus, tilausten lähetys, palkanlaskenta, kirjanpito, työantaja- sekä veroilmoitusten laadinta yms. Tänä päivänä nämä asiat voidaan hoitaa vähemmällä työllä siirtymällä sähköiseen taloushallintoon.

lisätietoa taloushallinon perustoiminnoista Suomen Yrittäjien sivulta taloushallinto

Perusasioita kirjanpidosta

Yrityksen perustamisesta lähtien pitää huolehtia siitä, että liiketapahtumia kuvaava aineisto kootaan ja säilytetään.

Kirjanpitoaineisto on usein paperitonta eli sähköinen tallenne: tilitiedosto, viitteellisten suoritusten tiedosto, maksettavien laskujen tiedosto, tiedosto lähetetyistä laskuista, skannattujen ostolaskujen tiedosto, verkkolasku tai muu sähköinen ostolasku jne.

Kirjanpitoaineisto voi olla yleisesti myös olla paperia: lasku, rahtikirja, tiliote, yrityksen kokouksen pöytäkirja, kuitti käteis- tai korttimaksusta, kassapäätteen tarkkailunauha, sopimus, liikekirje, kausiveroilmoitus, eläkevakuutusilmoitus, oikeuden päätös…

Kaikki paperit ja tiedostot, jotka syntyvät, kun asioidaan toisten yritysten, asiakkaiden, pankkien ja viranomaisten kanssa ovat kirjanpitoaineistoa. Tämä aineisto järjestetään liiketapahtumien todisteista koostuvaksi tositeaineistoksi ja kirjeenvaihdoksi.

Paperitositteiden kopioita tai päällekkäisiä tositeaineistoja ei tarvitse eikä pidä säilyttää. Tiedostoista otettavat varmistukset ovat asia erikseen, niistä on huolehdittava” (Kirjanpidon ABC, Taloushallintoliiitto. Julkaistu marraskuu/2011)

lisätietoa Taloushallintoliiton ohjeista kirjanpidon ABC